The Document of Aska

Command

tcpdump

あんまり使わないから忘れるのです

wget -t 1 -S -v -O- http://www.example.com/

tcpdump -l -s 1600 -x -i eth0 dst host 202.78.208.70

tcpdump -l -s 1600 -x -i eth0 dst host 202.78.208.70 and port 5058

netcat

手動proxyとかテキストプロトコルなら余裕です

80番ポートでlisten
nc -l -p 80

80番ポートへconnect
nc esample.jp -p 80

udp 53番ポートでlisten
nc -l -u -p 53

udp 53番ポートへconnect
nc -u esample.jp -p 53

namp

空いているIP探す時とか

nmap -sL 10.110.70.90-100